СПИБ


СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ е официално регистриран на 22.10. 2002 г. Той е неправителствена, доброволческа организация от фирми, работещи на територията на България в сферата на печатарската индустрия и бранш с полиграфически продукти, и не е бизнес ориентиран.

Съюзът се стреми да допринесе за развитието на печатарската индустрия, стимулирайки напредъка и бранша като цяло. СПИБ е подкрепян от СЪЮЗА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, на които е корпоративен член.


СЪЮЗЪТ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ включва повече от 80 известни и проспериращи компании, реализиращи високи и средни резултати в бизнеса, оборотът, на които възлиза на 600 000 000 лв. и осигуряват работа на повече от 5 000 човека.


Членовете на СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ са определени според целите и основните дейности, които компаниите имат. Право на членство имат всички физически лица и фирми регистрирани в България - неправителствени и образователни организации.

 

манроланд е съосновател и патрон на учредения Балкански Форум, който междувременно има няколкогодишна история.